Image

“Ang mga puwang sa isipan ang pinupukaw ng unang aklat ni Christian Tablazon. Hinahayaan niya tayong manahan, nang hindi napapalagay, lagi sa pagi-pagitan: pagitan ng imahen at wika, pagitan ng mga basag na pahayag, pagitan ng mga salita, pagitan ng paghinto at pag-usad, pagitan ng pagkakabuo at pagkabasag, pagitan ng mga kategorya. Sa ganitong paraan at pagpaparaan, napaparanas niya ang pagiging nasa bingit ng hindi ganap na maalala ngunit tila pamilyar, laging nasa bingit ng pag-unawa. Mabisa niyang kinakasangkapan ang katahimikan at patlang para maipahiwatig ang kakanyahan at kabuuan ng bawat tipak, may sapat na pwersa ang bawat isa na nagtutulak pasulong upang makahulagpos sa pigil ng pagsasaaklat.” —Allan Popa

Limited copies available at BLTX on Dec. 7! To make sure you get a copy, pre-order online! Pre-ordered copies may be picked up at BLTX or shipped anywhere in the Philippines!

Christian Tablazon was born in Manila and raised in Tarlac. He is an instructor at the Department of Humanities of the University of the Philippines Los Banos and a graduate student at the UP Film Institute.

Advertisements